< návrat zpět

Kroužky 2017-2018 rss

Stáhnout nabídku kroužků v PDF můžete zde. Přehled plateb za kroužky pak naleznete zde.

Jak podat přihlášku?

Přihlášky na kroužky budou rozdány dle zájmu Vašim dětem ve školách, lze si je stáhnout z našich webových stránek, kde jsou uloženy pod sekcí Dokumenty nebo si je můžete vyzvednout osobně v DDM. Vyplněné je odevzdejte nejpozději do 18.9.2017.

Poté se dostavte na zahajovací schůzku do DDM, kde se domluvíte s vedoucím na konkrétním dnu a hodině, kdy bude kroužek probíhat.

Na zahajovací schůzce obdržíte pokladní složenku s výší částky za kroužek, kterou je nutné uhradit a kopii předat nejpozději do 16.10.2017 do DDM.
Na kroužek bowling, florbal a dívčí fotbal je nutné uhradit složenku před nástupem do kroužku. Platba je na období říjen 2017 - květen 2018.

V době prázdnin a svátků se kroužky nekonají ani nenahrazují.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.