< návrat zpět

Vídeň 2009

S DDM ve Vídni na akci „ Evropa v pohybu" od 24.-26.8.2009

-------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt Evropské unie byl určen pro zájemce ve věku 9 - 13 let. Zúčastnilo se ho 9 dívek , které se chtěly procvičit v cizím jazyce, seznámit se s novými kamarády a poznat krásy Vídně.Do Vídně jsme se dopravily pendolínem v pondělí, po ubytování v centru na Mariahilfe v HappyHostelu jsme poznávaly historii a památky. Navečer jsme navštívily Dům hudby, kde si mohla každá dívka vyzkoušet interaktivně dirigovat kapelu, zkomponovat vlastní skladbu, nahrát zvuky budoucnosti a seznámit se s životopisy a díly významných světových hudebníků.V úterý jsme metrem přejely přes celou Vídeň na akci Evropa v pohybu, kde dívky soutěžily s ostatními ve sportovních aktivitách, jako byl fotbal, jízda na kolečkových bruslích a hra tenisu. Zkoušely i výtvarné dovednosti , samozřejmostí byly i znalosti o Evropské unii, kde si dívky vedly nejlépe.Ve středu jsme obdivovaly krásu Dunaje, nafotily pár společných fotek a v odpoledních hodinách jsme odjížděly zpět z Vídně domů.

Petra Fridrichová, ředitelka DDM